(navigation image)
Home Animation & Cartoons | Arts & Music | Community Video | Computers & Technology | Cultural & Academic Films | Ephemeral Films | Movies | News & Public Affairs | Prelinger Archives | Spirituality & Religion | Sports Videos | Television | Videogame Videos | Vlogs | Youth Media
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload

View movie

item imageitem imageitem imageitem image

View thumbnails

Play / Download (help[help])

(129.2 M)MPEG4
(131.8 M)MPEG4
(138.5 M)MPEG4
(158.7 M)MPEG4
(175.5 M)MPEG4
(176.3 M)MPEG4
(202.1 M)Ogg Video
(205.2 M)Ogg Video
(208.1 M)Ogg Video
(210.1 M)MPEG4
(210.6 M)MPEG4
(211.5 M)Ogg Video
(212.1 M)Ogg Video
(212.8 M)Ogg Video
(214.1 M)Ogg Video
(215.7 M)Ogg Video
(216.1 M)Ogg Video
(216.4 M)MPEG4
(217.1 M)MPEG4
(217.9 M)MPEG4
(219.0 M)Ogg Video
(221.3 M)Ogg Video
(221.8 M)Ogg Video
(222.4 M)Ogg Video
(222.4 M)MPEG4
(223.9 M)Ogg Video
(225.3 M)MPEG4
(225.9 M)Ogg Video
(225.9 M)Ogg Video
(226.2 M)MPEG4
(226.8 M)Ogg Video
(226.9 M)MPEG4
(227.1 M)Ogg Video
(227.3 M)Ogg Video
(227.7 M)Ogg Video
(228.0 M)MPEG4
(228.0 M)MPEG4
(228.9 M)Ogg Video
(229.3 M)Ogg Video
(229.5 M)MPEG4
(231.2 M)Ogg Video
(231.2 M)Ogg Video
(231.8 M)Ogg Video
(232.3 M)Ogg Video
(232.5 M)Ogg Video
(234.4 M)MPEG4
(235.1 M)MPEG4
(242.3 M)MPEG4
(244.1 M)512Kb MPEG4
(245.4 M)512Kb MPEG4
(250.9 M)512Kb MPEG4
(253.3 M)512Kb MPEG4
(254.2 M)512Kb MPEG4
(259.9 M)512Kb MPEG4
(260.1 M)512Kb MPEG4
(261.2 M)512Kb MPEG4
(262.6 M)512Kb MPEG4
(264.1 M)512Kb MPEG4
(265.0 M)512Kb MPEG4
(266.6 M)512Kb MPEG4
(266.8 M)MPEG4
(270.7 M)MPEG4
(271.1 M)512Kb MPEG4
(271.1 M)512Kb MPEG4
(271.5 M)MPEG4
(272.1 M)512Kb MPEG4
(272.4 M)512Kb MPEG4
(272.9 M)512Kb MPEG4
(273.4 M)512Kb MPEG4
(274.5 M)512Kb MPEG4
(275.4 M)512Kb MPEG4
(276.1 M)512Kb MPEG4
(276.6 M)MPEG4
(276.7 M)512Kb MPEG4
(277.2 M)512Kb MPEG4
(277.7 M)512Kb MPEG4
(279.3 M)512Kb MPEG4
(279.4 M)512Kb MPEG4
(280.5 M)MPEG4
(282.0 M)512Kb MPEG4
(282.8 M)MPEG4
(287.6 M)MPEG4
(289.7 M)MPEG4
(291.1 M)MPEG4


All Files: HTTPS Torrent (2/0)

Resources

Bookmark

KUR'AN-I KERIMQURAN ALBANiAN TRANSLATiON ViDEO MP4

something has gone horribly wrong 8-p
Prefer flash? · Embed · Questions/Feedback?

KUR'AN-I KERIM
Kur'an-i Kerim'i dhe
Perkthimi i Plote Shaqip

Recitimi : Dr.Fatih Çollak


This movie is part of the collection: Community Spirituality & Religion

Producer: KUR'AN-I KERIM
Audio/Visual: sound, color
Keywords: ALLAH Kuran Muhammed islam komentim Shqip Video te shumta islami kuraniLigjerat Agonia e Vdekjes nga Shejh Nebil el-Iwedij Kur'ani i perkthim ne gjuhen Shqipe Kur'ani Fisnik përkthimi në gjuhën shqipe Kërkimi i shprehjes Kërkimi i sures Albanian balkan centar Islam Bosnia islam kuran Albanian balkan centar Islam Bosnia Ders on Albanian language Albanians Ders islam Albanian fatwa vaaz Kurani ne gjuhen shqipe Albanian Islam Kuran Kur'an-i Kerim'i dhe Perkthimi i Plote Shaqip Recitimi Dr.Fatih Çollak Kaligrafist Leximi i Perkthimi Kontraditat ne kuran dhe ne fene islamike Download Kurani Ne Gjuhen Shqipe Albanian Islam Kuran Arnavutca Kur'an-ı Kerim Hatim Seti Recitimi : Dr.Fatih Çollak albanian, albanian newspaper attacked, albanian madness, albanian mafia Islam in Kosovo Qendra për Studime Islame Kosovo Albanian Islamic Shqip,islam,shqip,studentet.info,film,th e message,albanian,kosova,makedonia,islami ,Mesazhi Islam Qendra për Studime dhe Kërkime Islame Islam shqip trojet shqiptare medrese shkollë Ummah islam, shqip, ilahi, nasheed, sadullah bajrami, adem ramadani, ribery, henry, fussball, converts, ligjerat, islame, shefqet krasniqi,Shqip,islam,shqip,studentet.inf o,film,the message,albanian,kosova,makedonia,islami ,Mesazhi Islam Shqip,prophet,Mohammed as ,muhamedi as,the messenger,last,last prophet Shefqeti ligjerata islam shqip ilahi kosovare Fatmir-T ligjerata fetare te fes islam shqip ilahi te sadullahi video shqip humor etja feja islame 4 shqip tetova kosova maqedoni struga allah dénimi Allahut vdekja kijameti xhehnemi xhenneti feja napoleon neu deutsch mutah beale outlawz nassiha muslim rappen Me perkthim shqip ... islam shqip albaner El Fatiha(shqip).ilahi hadithe muslim Sure El Fatiha islam, shqip, albaner, El Fatiha(shqip).ilahi, hadithe, muslim Islam shqip Musliman forum-islamik Feja Islame Ligjerata Xhamia Ilahije Ezani Ezane Shefqet Krasniqi Dhulkarnejn Ramadani Sadullah Bajrami Mazllum Muhamed.pejgamber.film,jeta,albania,peac e,shqip,albanian,islam,namaz,salat,namaz ,beggine Feja Islami islame islam shqip konvertim Kurani kuran Allah Allahu Zoti Muhamedi Jezusi mrekullia ligjerat dérguari xhennet parajs dénimi hocha profeti kijameti gjermania Përgjixhjet prej kuranit Zëri Bukur i Vogélushit duke recituar Kuran Ilahi Shqip Ligjerata Kur'an Drama Filma Albanian Nasheeds Movies English Arabic Albanian German Albaner Kosova Shqiperia Maqedonia Bosna America Canada Arabia Gjermania Krijimi Njeriu shqip islam muslim forum-islamik film kuran ders video Shirku është mëkati më i madh me të cilin është bërë mëkat ndaj Allahut dhe nuk ka krim më të madh se sa adhurimi i dikujt tjetër pos Allahut i cili është i Vetëm dhe i Pashoq subhanallah muhammed hadith kuran iman shqip ilahi ilahije ilahi shqip ilahije shqip allah, kosova, kosovo, islam, wunder, allah wunder, gucazi lavdim


Individual Files

Movie Files MPEG4 Ogg Video 512Kb MPEG4
juz01.mp4 222.4 MB
215.7 MB
259.9 MB
juz02.mp4 217.9 MB
212.1 MB
254.2 MB
juz03.mp4 226.2 MB
222.4 MB
276.1 MB
juz04.mp4 138.5 MB
221.8 MB
272.9 MB
juz05.mp4 129.2 MB
202.1 MB
244.1 MB
juz06.mp4 131.8 MB
205.2 MB
245.4 MB
juz07.mp4 282.8 MB
231.2 MB
272.4 MB
juz08.mp4 280.5 MB
227.7 MB
271.1 MB
juz09.mp4 276.6 MB
223.9 MB
265.0 MB
juz10.mp4 158.7 MB
214.1 MB
250.9 MB
juz11.mp4 175.5 MB
229.3 MB
277.7 MB
juz12.mp4 176.3 MB
228.9 MB
279.3 MB
juz13.mp4 234.4 MB
232.5 MB
279.4 MB
juz14.mp4 225.3 MB
221.3 MB
266.6 MB
juz15.mp4 229.5 MB
232.3 MB
277.2 MB
juz16.mp4 217.1 MB
219.0 MB
260.1 MB
juz17.mp4 210.6 MB
216.1 MB
262.6 MB
juz18.mp4 216.4 MB
227.1 MB
272.1 MB
juz19.mp4 287.6 MB
225.9 MB
282.0 MB
juz20.mp4 271.5 MB
212.8 MB
264.1 MB
juz21.mp4 266.8 MB
211.5 MB
261.2 MB
juz22.mp4 289.7 MB
225.9 MB
271.1 MB
juz23.mp4 291.1 MB
227.3 MB
276.7 MB
juz24.mp4 270.7 MB
208.1 MB
253.3 MB
juz25.mp4 228.0 MB
226.8 MB
275.4 MB
juz26.mp4 242.3 MB
231.8 MB
273.4 MB
juz27.mp4 228.0 MB
231.2 MB
274.5 MB
juz28.mp4 235.1 MB
juz29.mp4 226.9 MB
juz30.mp4 210.1 MB
Image Files Thumbnail Animated GIF
juz01.mp4 12.8 KB
390.6 KB
juz02.mp4 13.3 KB
387.0 KB
juz03.mp4 13.2 KB
381.8 KB
juz04.mp4 13.2 KB
386.6 KB
juz05.mp4 13.3 KB
379.6 KB
juz06.mp4 12.9 KB
382.4 KB
juz07.mp4 13.4 KB
389.2 KB
juz08.mp4 13.1 KB
386.9 KB
juz09.mp4 11.4 KB
387.0 KB
juz10.mp4 13.2 KB
393.1 KB
juz11.mp4 12.7 KB
386.8 KB
juz12.mp4 11.7 KB
383.8 KB
juz13.mp4 13.3 KB
387.0 KB
juz14.mp4 11.8 KB
378.8 KB
juz15.mp4 13.1 KB
393.1 KB
juz16.mp4 13.8 KB
377.1 KB
juz17.mp4 12.8 KB
381.2 KB
juz18.mp4 12.4 KB
384.3 KB
juz19.mp4 12.8 KB
419.9 KB
juz20.mp4 12.6 KB
434.1 KB
juz21.mp4 11.9 KB
433.4 KB
juz22.mp4 11.6 KB
383.8 KB
juz23.mp4 12.1 KB
371.6 KB
juz24.mp4 12.6 KB
369.4 KB
juz25.mp4 12.5 KB
373.9 KB
juz26.mp4 13.1 KB
387.9 KB
juz27.mp4 13.3 KB
386.0 KB
Information FormatSize
albaniankuranshqipemp4_files.xml Metadata [file]
albaniankuranshqipemp4_meta.xml Metadata 3.7 KB
Other Files Archive BitTorrent
albaniankuranshqipemp4_archive.torrent 125.0 KB

Be the first to write a review
Downloaded 2,261 times
Reviews